e-refraktometry.pl

Do czego służy refraktometr

12.04.2015 20:03

Refraktometr to przyrząd do badania współczynnika załamania światła różnych substancji, przede wszystkim cieczy. W praktyce refraktometr jest jednak wykorzstywany do badania stężeń roztworów ciekłych. Wykorzystywana jest tu zależność miedzy stężeniem a współczynnikiem załamania światła. Klasycznym urządzeniem jest opracowany w końcu XIX wieku refraktometr Abbego. Współcześnie jest nadal używany, niemniej coraz częściej stosuje się również inne rodzaje refraktometrów, o konstrukcji oraz dokładności dostosowanej do konkretnych potrzeb. Dostępne są precyzyjne refraktometry laboratoryjne klasy RX z automatycznie termostatyzowanym gniazdem pomiarowym lub też refraktometry z automatyczną kompensacją temperatury klasy PAL, PEN lub PR. W sytuacjach nie wymagających bardzo wysokiej precyzji pomiarów, stosowane są łatwe w obsłudze refraktometry lunetkowe MASTER.

 

W refraktometrach cyfrowych, automatyczny pomiar współczynnika załamania światła jest oparty na określeniu krytycznego kąta całkowitego odbicia. Źródło światła, najczęściej dioda LED, jest skierowane na powierzchnię pryzmatu za pomocą systemu optycznego. Filtr interferencyjny zapewnia ścićle określoną długość fali. W związku ze skupieniem światła w punkcie na powierzchni pryzmatu, pokryty zostaje szeroki zakres różnych kątów odbicia. Badana próbka jest w bezpośrednim kontakcie z pryzmatem. W zależności od jej indeksu refrakcji, światło padające poniżej krytycznego kąta całkowitego odbicia częściowo przenika przez próbkę, podczas gdy światło powyżej kąta całkowitego odbicia zostaje odbite całkowicie. Ta różnica w intensywności światła jest mierzona przez wysokorozdzielczy układ sensorów. Z sygnału video zebranego z sensora CCD może zostać wyznaczony współczynnik refrakcji. Metoda detekcji krytycznego kąta całkowitego odbicia jest niezależna od właściwości próbki. Jest możliwe zmierzenie indeksu refrakcji próbek wysoce absorbujących lub zawierających pęcherzyki powietrza lub cząstki stałe. Co ważne, do wykonania pomiaru potrzeba zaledwie kilka kropel próbki, poza tym próbkę naniesioną na pryzmat można odzyskać po pomiarze. Określenie kąta refrakcji jest niezależne od wstrząsów lub innych czynników zewnętrznych.

Opublikowane w kategorii: ▒ Praca z refraktometrem
Autor:

Jan Iwanicki