e-refraktometry.pl

Kalibracja refraktometru

13.08.2014 19:45

 

Częstotliwość sprawdzania i kalibracji refraktometru zależy od tego jak szybko następuje dryft wartości mierzonej. Zasadniczo, zależy to od warunków jego używania. Długość okresu czasu pomiędzy kalibracjami należy określić na podstawie własnego doświadczenia oraz analizy statystycznej wyników testów sprawdzających, testów procedur użytkowania oraz wytycznych lokalnego Działu Kontroli Jakości.

Równie uważnie należy ocenić wagę pomiarów w odniesieniu do innych procesów i czynności, częstotliwość użytkowania refraktometru i kulturę jego obsługi.

 

Refraktometr pracujący przy ekstremalnych wahaniach temperatury, stale wysokiej lub niskiej temperaturze, wysokiej wilgotności, przy zmiennym ciśnieniu, w środowisku zapylonym lub zanieczyszczonym, będzie wymagał codziennego sprawdzenia i ewentualnej kalibracji.

 

  • refraktometr lunetkowy, przy braku danych empirycznych, powinien być sprawdzany i kalibrowany jednopunktowo w stałych odstępach czasu, np. raz na tydzień; jeżeli wyniki sprawdzenia nie wykarzą odchyleń, okres ten można stopniowo wydłużać
  • refraktometr należy zawsze kalibrować po jego narażeniu na dużą zmianę temperatury otoczenia
  • w przypadku narażenia refraktometru na udar mechaniczny, konieczna jest nie tylko kalibracja, lecz również sprawdzenie w co najmniej dwóch punktach
  • kalibracja refraktometrów cyfrowych jest zautomatyzowana i zajmuje kilka sekund, dlatego można ją przeprowadzać nawet kilka razy codziennie. Używa się do tego celu wody destylowanej lub odpowiednich wzorców.

Co najmniej raz do roku powinna być wykonywana kalibracja za pomocą wzorca ze świadectwem wzorcowania (świadectwo musi być wystawione przez akredytowane laboratorium). Pozwala to zmniejszyć niepewność pomiaru i określa poziom bazowy do którego odnoszone są rutynowe sprawdzenia i kalibracje. Sprawdzenie takie powinno być wykonywane przez przeszkolonego laboranta lub technika. Należy jednak pamiętać, że roczne sprawdzenia nigdy nie zastąpią rutynowych, codziennych sprawdzeń i kalibracji. Wychwycenie stałego błędu po roku czasu to już przysłowiowa musztarda po obiedzie.

 

O czym musisz pamiętać?

  • podczas procesu sprawdzania i kalibracji, refraktometr należy utrzymywać w stałej i kontrolowanej temperaturze 20C
  • również wzorzec powinien być wstępnie doprowadzony do temperatury 20C
  • należy szczególną uwagę zwrócić na czystość pryzmatu, gniazda pomiarowego oraz używanych naczyń i narzędzi
  • wzorzec musi byc absolutnie jednorodny i starannie wymieszany bez jego napowietrzania, zaś do jego nakładania należy używać pipet jednorazowych
  • jeżeli nakładasz wzorzec z butelki z zakraplaczem, pierwsze dwie krople wylej, dopiero następne nakładaj na pryzmat, ale bez jego dotykania końcówką zakaplacza
  • nie poprzestawaj na jednym pomiarze; powtórz go co najmniej 3 razy, każdorazowo starannie czyszcząc refraktometr

 

Należy mieć świadomość, że każdy wzorzec ma swoją własną dokładność i czas przydatności do użycia. Musi być też przechowywany w odpowiednich warunkach. Częstym błędem jest opieranie sprawdzenia na wzorcach niecertyfikowanych lub przedatowanych. Jeszcze częstszym błędem jest wykonanie pojedynczego pomiaru sprawdzającego i opieranie na tym ostatecznej decyzji o sprawności refraktometru.

Jeżeli nie mamy warunków do przeprowadzenia sprawdzenia rocznego, refraktometr można oddać do Urzędu Miar, gdzie uzyskamy obowiązujący w Polsce dokument metrologicznego sprawdzenia refraktometru, zwany Świadectwem Wzorcowania.

 

Chcesz otrzmywać informacje o nowych produktach i poradach technicznych?
Zapisz sie do jednego z naszych newsletterów tematycznych

 

 

Opublikowane w kategorii: ▒ Praca z refraktometrem
Autor:

Jan Iwanicki