e-refraktometry.pl

Jak często kalibrować refraktometr

13.08.2014 19:45

 

Częstotliwość sprawdzania i kalibracji refraktometru zależy od tego jak szybko następuje dryft wartości mierzonej. Zasadniczo zależy to od warunków jego używania. Długość okresu czasu pomiędzy kalibracjami należy określić na podstawie własnego doświadczenia oraz analizy statystycznej wyników testów sprawdzających, testów procedur użytkowania oraz (w przypadku wiekszych firm) wytycznych lokalnego Działu Kontroli Jakości.

Równie wnilkliwie należy ocenić wagę pomiarów w odniesieniu do innych procesów i czynności, częstotliwość użytkowania refraktometru i kulturę jego obsługi.

 

Refraktometr pracujący przy ekstremalnych wahaniach temperatury, stale wysokiej lub niskiej temperaturze, wysokiej wilgotności, przy zmiennym ciśnieniu, w środowisku zapylonym lub zanieczyszczonym, będzie wymagał codziennego sprawdzenia i ewentualnej kalibracji.

 

 • refraktometr lunetkowy, przy braku danych empirycznych, powinien być sprawdzany i kalibrowany jednopunktowo w stałych odstępach czasu, np. raz na tydzień; jeżeli wyniki sprawdzenia nie wykażą odchyleń, okres ten można stopniowo wydłużać
  Refraktometry lunetkowe
 • refraktometr należy zawsze kalibrować po jego narażeniu na dużą zmianę temperatury otoczenia
 • w przypadku narażenia refraktometru na udar mechaniczny, konieczna jest nie tylko kalibracja, lecz również sprawdzenie w co najmniej dwóch punktach
 • kalibracja refraktometrów cyfrowych jest zautomatyzowana i zajmuje kilka sekund, dlatego można ją przeprowadzać nawet kilka razy dziennie. W przypadku refraktometrów PAL używa się do tego celu wody destylowanej.
  Refraktometry cyfrowe

Co najmniej raz do roku powinna być wykonywana kalibracja za pomocą wzorca ze świadectwem wzorcowania (świadectwo musi być wystawione przez akredytowane laboratorium). Pozwala to zmniejszyć niepewność pomiaru i określa poziom bazowy do którego odnoszone są wszystkie następne rutynowe sprawdzenia i kalibracje. Sprawdzenie takie powinno być wykonywane przez przeszkolonego laboranta lub technika. Należy jednak pamiętać, że roczne sprawdzenia nigdy nie zastąpią rutynowych, codziennych sprawdzeń i kalibracji. Wychwycenie stałego błędu po roku czasu to już przysłowiowa musztarda po obiedzie.

 

O czym musisz pamiętać?

 • podczas procesu sprawdzania i kalibracji refraktometr należy utrzymywać w stałej i kontrolowanej temperaturze 20C
 • również wzorzec powinien być wstępnie doprowadzony do temperatury 20C
 • należy szczególną uwagę zwrócić na czystość pryzmatu, gniazda pomiarowego oraz używanych naczyń i narzędzi
 • wzorzec musi byc absolutnie jednorodny i starannie wymieszany bez jego napowietrzania, zaś do jego nakładania należy używać pipet jednorazowych (jednorazowych, czyli używanych jeden raz)
 • jeżeli nakładasz wzorzec z butelki z zakraplaczem, pierwsze dwie krople wylej, dopiero następne nakładaj na pryzmat, ale bez jego dotykania końcówką zakraplacza
 • nie poprzestawaj na jednym pomiarze; powtórz go co najmniej 3 razy, każdorazowo starannie czyszcząc pryzmat i gniazdo pomiarowe refraktometru

 

Należy mieć świadomość, że każdy wzorzec ma swoją własną dokładność i czas przydatności do użycia. Musi być też przechowywany w odpowiednich warunkach. Częstym błędem jest opieranie sprawdzenia na wzorcach niecertyfikowanych lub przedatowanych. Jeszcze częstszym błędem jest wykonanie pojedynczego pomiaru sprawdzającego i opieranie na tym ostatecznej decyzji o sprawności refraktometru. Nieważne, czy wynik pierwszego sprawdzenia jest poprawny. Zawsze należy go potórzyć.

Jeżeli nie mamy warunków do przeprowadzenia sprawdzenia rocznego, refraktometr można oddać do Urzędu Miar, gdzie uzyskamy obowiązujący w Polsce dokument metrologicznego sprawdzenia refraktometru, zwany Świadectwem Wzorcowania.

* * *

Zakupione w naszej sieci dystrybucyjnej refraktometry ATAGO otaczamy specjalną opieką. Na życzenie Klienta mogą być one przez nas sprawdzane metrologiczne z referencyjnym refraktometrem laboratoryjnym RX-5000i-PLUS-BLACK. W tej części Europy jest to urządzenie unikatowe, wyprodukowane w kilkunastu egzemplarzach, wyłącznie na potrzeby wybranych Centrów Serwisowych ATAGO.

 

Chcesz otrzymywać informacje o nowych produktach i poradach technicznych?
Zapisz sie do jednego z naszych newsletterów tematycznych

 

 

Opublikowane w kategorii: ▒ Praca z refraktometrem
Autor:

Jan Iwanicki