e-refraktometry.pl

Kalibracja refraktometru

13.08.2014 19:45

 

Częstotliwość sprawdzania i kalibracji refraktometru zależy od tego jak szybko następuje dryft wartości mierzonej. Zasadniczo, zależy to od warunków jego używania. Długość okresu czasu pomiędzy kalibracjami należy określić na podstawie własnego doświadczenia oraz analizy statystycznej wyników testów sprawdzających, testów procedur użytkowania oraz wytycznych lokalnego Działu Kontroli Jakości.

Równie uważnie należy ocenić wagę pomiarów w odniesieniu do innych procesów i czynności, częstotliwość użytkowania refraktometru i kulturę jego obsługi. Urządzenie pracujące przy ekstremalnych wahaniach temperatury, stale wysokiej lub niskiej temperaturze, wysokiej wilgotności, przy zmiennym ciśnieniu, w środowisku zapylonym lub zanieczyszczonym, będzie wymagało częstszego sprawdzenia i kalibracji.

Przy braku danych empirycznych przyjmuje się, że tradycyjny refraktometr lunetkowy powinien być kalibrowany jednopunktowo w stałych odstępach czasu. Dwupunktowe sprawdzenie lub kalibracja jest potrzebna w przypadku upuszczenia refraktometru, narażenia go na udar mechaniczny lub intensywną eksploatację przy dużych wahaniach temperatury.

Proces kalibracji refraktometrów cyfrowych ATAGO jest całkowicie zautomatyzowany i zajmuje kilka sekund, dlatego można do przeprowadzać codziennie. Używa się do tego celu wody destylowanej lub (wyjątkowo, w przypadku kilku refraktometrów) odpowiednich wzorców.

Kalibracja za pomocą wzorca ze świadectwem wzorcowania (świadectwo musi być wystawione przez akredytowane laboratorium) powinna być wykonywana co najmniej raz do roku. Pozwala to zmniejszyć niepewność pomiaru i określa poziom bazowy do którego odnoszone są rutynowe sprawdzenia i kalibracje. Sprawdzenie takie powinno być wykonywane przez przeszkolonego laboranta lub technika. Należy jednak pamiętać, że roczne sprawdzenia nigdy nie zastąpią rutynowych, codziennych sprawdzeń i kalibracji. Wychwycenie stałego błędu po roku czasu to już przysłowiowa musztarda po obiedzie.

Podczas procesu sprawdzania i kalibracji, refraktometr należy utrzymywać w stałej i kontrolowanej temperaturze 20C. Również wzorzec powinien być wstępnie doprowadzony do temperatury 20C. Należy szczególną uwagę zwrócić na czystość pryzmatu, gniazda pomiarowego oraz używanych naczyń i narzędzi. Wzorzec musi byc absolutnie jednorodny i starannie wymieszany bez jego napowietrzania, zaś do jego nakładania należy używać pipet jednorazowych. Zaleca się kilkukrotne wykonanie pomiarów, każdorazowo starannie czyszcząc refraktometr.

Należy pamiętać, że każdy wzorzec ma swoją własną dokładność i czas przydatności do użycia. Musi być tez przechowywany w odpowiednich warunkach. Częstym błędem jest opieranie sprawdzenia na wzorcach niecertyfikowanych lub przedatowanych. Jeszcze częstszym błędem jest wykonanie pojedynczego pomiaru sprawdzającego i opieranie na tym ostatecznej decyzji o sprawności refraktometru.

Jeżeli nie mamy warunków do przeprowadzenia sprawdzenia rocznego, refraktometr można oddać do Urzędu Miar, gdzie uzyskamy obowiązujący w Polsce dokument metrologicznego sprawdzenia refraktometru, zwany Świadectwem Wzorcowania.

 

Chcesz otrzmywać informacje o nowych produktach i poradach technicznych?
Zapisz sie do jednego z naszych newsletterów tematycznych

 

 

Opublikowane w kategorii: ▒ Praca z refraktometrem
Autor:

Jan Iwanicki