e-refraktometry.pl

Do czego służy refraktometr

12.04.2015 20:03

Refraktometr to przyrząd do badania współczynnika załamania światła różnych substancji, przede wszystkim cieczy. W praktyce jest jednak wykorzstywany do badania stężeń substancji. Wykorzystywana jest tu zależność miedzy stężeniem a współczynnikiem załamania światła. Klasycznym urządzeniem jest opracowany w końcu XIX wieku refraktometr Abbego. Współcześnie jest nadal używany, niemniej coraz częściej stosuje się również inne rodzaje refraktometrów, o konstrukcji oraz dokładności dostosowanej do konkretnych potrzeb. Dostępne są precyzyjne refraktometry laboratoryjne klasy RX z automatycznie termostatyzowanym gniazdem pomiarowym lub też refraktometry z automatyczną kompensacją temperatury klasy PAL, PEN lub PR. W sytuacjach nie wymagających bardzo wysokiej precyzji pomiarów, są stosowane łatwe w obsłudze refraktometry lunetkowe MASTER.

 

W refraktometrach cyfrowych, automatyczny pomiar współczynnika załamania światła jest oparty na określeniu krytycznego kąta całkowitego odbicia. Źródło światła, najczęściej dioda LED, jest skierowane na powierzchnię pryzmatu za pomocą systemu optycznego. Filtr interferencyjny zapewnia specyficzną długość fali. W związku ze skupieniem światła w punkcie na powierzchni pryzmatu, pokryty zostaje szeroki zakres różnych kątów odbicia. Badana próbka próbka jest w bezpośrednim kontakcie z pryzmatem. W zależności od jej indeksu refrakcji, padające światło poniżej krytycznego kąta całkowitego odbicia, częściowo przenika przez próbkę, a światło powyżej kąta całkowitego odbicia, zostaje całkowicie odbite. Ta zależność intensywności promieni odbitych i ich kątów, jest mierzona przez wysokorozdzielczy układ sensorów. Z sygnału video zebranego z sensora CCD, współczynnik refrakcji może zostać wyznaczony. Metoda detekcji krytycznego kąta całkowitego odbicia jest niezależna od właściwości próbki. Jest możliwe zmierzenie indeksu refrakcji próbek wysoce absorbujących lub zawierających pęcherzyki powietrza lub cząstki stałe. Co ważne, zaledwie kilka kropel próbki jest potrzebne do wykonania pomiaru, poza tym próbkę naniesioną na pryzmat zawsze można odzyskać po pomiarze. Określenie kąta refrakcji jest niezależne od wstrząsów lub innych czynników zewnętrznych.

Opublikowane w kategorii: ▒ Praca z refraktometrem
Autor:

Jan Iwanicki